معرفی سایت GoplusLabs :پلتفرمی برای بررسی توکن ها قبل از خرید و شناسایی توکن های اسکم.

پلـتفرم GoPlus بـا ارائـه خـدمات امنیـتی بـاز و کـاربـر محـور، به عنـوان «زیـرسـاخت امنیـتی» در Web3 فعالیت دارد.

این پلتفرم بـر اسـاس زیـرسـاخت داده ها و خدمـات امـنیتی(دریافت روزانه حدوداً 5 میلیون داده) سـاختـه شـده اسـت و اکـوسیـستم Web3 ایمـن تـر را ایجـاد می کنـد.

ایـن سایـت در سـال ۲۰۲۳ راه انـدازی شـده اسـت و یک پلتفـرم تشخیـص امنیتـی سـریـع،خـودکـار و پـویـاست که با ابـزارهای ممیـزی خـود در زمیـنه هـای مختلـف از جمـله بـررسی امـنیت تـوکن، امنیـت NFT، اطلاعـات امـنیتی پلتفـرم هـای غیـرمتمرکـز(dApp) و . . . در حـوزه رمـزنگاری فعـالیـت دارد.

لینک و آدرس سایت: GoplusLabs.io 

شمـا می توانیـد از ایـن سایـت بـرای بـررسی رمـزارزهـایی که قصـد خـریـد آن را داریـد،استـفاده کنیـد و خـریـد مطمـئن و ایـمن تـری را انجـام دهیـد.

جهت آشنایی بیشتر با نحوه عملکرد و بررسی توکن ها در سایت Gopluslabs ویدئوکلیپ زیر را مشاهده نمائید:

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *